Hakkımızda 2017-06-20T22:06:55+03:00

Değerlerimiz
1) Kalite ve Müşteri memnuniyetini sağlamak; ilk prensibimizdir. Bunun için çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize değer katarak çalışmaktayız.

2) Ham maddeden başlayarak müşteriye ulaşıncaya kadar tüm süreçlerde; çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda kodeksi ve diğer yasa ve mevzuata uygun çalışarak gıda güvenliğini sağlamak.

3) Sektördeki en son teknolojiyi kullanarak üretim kapasitesin değişen şartlara uyması.

4) Ar – Ge çalışmalarına önem vererek ürün çeşidini artırmak,

5) Ürün kalitesinden ödün vermeden, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak.

6) Ürettiği hizmet kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının geliştirilmesinin ve memnuniyetinin sağlanması,

7)BAKERS Kalitesini en üst seviyede tutmak.

Felsefemiz
Misyonumuz:
Ürettiği ürün ve hizmetler ile Türk İnsanının yaşam kalitesini yükseltmek, Teknolojiyi yakından takip etmek ve Ar – Ge çalışmalarına önem vererek ürün çeşidini sürekli artırmak, önce güven ve kaliteli hizmet, sonra maliyet sloganı ile müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin daima gurur duyacağı, bir şirket olmak misyonumuzdur.

Vizyonumuz:
Kaliteli ürün ve yüzde yüz Müşteri memnuniyeti ile sektörüne liderlik yapan, en son teknolojik gelişmeleri kullanarak ürün çeşidini sürekli artıran, tüketici haklarına saygılı, gıda güvenliğine hammaddeden başlayarak müşteriye ulaşana kadar geçirdiği tüm süreçlerde önem veren, yarattığı katma değer ile tedarikçilerine ve ülkesine katkıda bulanan bir marka olmak vizyonumuzdur.

About Us

Our values
1) To provide high quality and customer satisfaction; Our first principle. We work by adding value to our employees and our suppliers.

2) In all processes starting from raw material to reaching the customer; Environmental, occupational health and safety, food codecs and other laws and regulations to ensure food safety by working.

3) Using the latest technology in the industry to adapt production capacity to changing conditions.

4) Increasing the product range by giving importance and invetsing to R & D work,

5) To meet customer expectations at the highest level without sacrificing product quality.

6) Ensuring the development and satisfaction of human resources, which is considered as the most important factor in determining the quality of service produced,

7) BAKERS To keep the quality at the highest level.

Our mission:
Our mission is to raise the quality of life of the Turkish people with the products and services we produce, to follow the technology closely and to increase the product range by attaching importance to R & D studies and to be a company that will always be proud of our customers, employees and suppliers with trust and quality service and cost slogan. .

Our vision:
A brand that leads the sector with quality products and hundred percent customer satisfaction, using the latest technological developments to continuously increase the product range, respecting consumer rights, starting from raw material to food safety, giving importance to all the processes that the customer reaches, It is our vision to be.